سفره افطاری

 
 

تصویر هوایی زیبا از حرم امام رضا ع و سفره افطاری

(تصویربرداری هوایی زیبا از حرم امام رضا علیه السلام و سفره افطاری)