پل کسیان

 
 

پل کسیان

DSC00933

موقعیت:

پل کسیان در بخش قره ضیاءالدین شهرستان خوی در سه کیلومتری بسطام و در روستائی به همین نام بر روی رودخانه آق سو احداث شده است.

تاریخچه:

قدمت این پل به اواخر دوره قاجار و اوایل دوره پهلوی می رسد.

مشخصات:

پل کسیان دارای ۸ پایه و ۹ چشمه با طاقهای رومی است. طول پل با احتساب دیواره های دو طرف ۱۰۵ متر و جهت آن شمالی جنوبی است. پایه ها در جهت مخالف جریان آب دارای موج شکنهای مثلثی شکل و در ضلع دیگر دارای پشت بند های نیمدایره ای شکل هستند. مصالح بکار رفته در جداره پل سنگهای مکعبی شکا تراشیده شده (چهار تراش) می باشند.